To zdrowotny i terapeutyczny program leczniczy z wykorzystaniem delfinów czarnomorskich.

Delfiny to jedne z najbardziej zadziwiających zwierząt na Ziemi. Od dawna zauważono ich zdolności pozytywnego wpływu na człowieka, polepszenia jego zdrowia i nastroju. Użyteczność delfina wynika z jego naturalnych właściwości: połączenia unikalnych cech fizycznych, wysokiego poziomu inteligencji i uspołecznienia, zdolności do międzygatunkowego współistnienia, umiejętności posługiwania się niewerbalnymi sposobami komunikacji, wesołego usposobienia a także szczególnego stosunku do człowieka. Delfin wyraźnie okazuje zainteresowanie partnerem, aktywnie współdziała, domaga się informacji zwrotnej, skupia na sobie uwagę, przejawia sympatię i szczerość zamiarów.

Proces rehabilitacji ludzi przy pomocy delfinów opiera się na wszechstronnych badaniach naukowych i skonstruowany jest w taki sposób, by indywidualnym podejściem do każdego pacjenta osiągnąć maksymalnie korzystny efekt. Rehabilitacja przeprowadzana jest pod stałą kontrolą wysoko wykwalifikowanych specjalistów: naukowców, lekarzy, psychologów i trenerów tych morskich ssaków.

 

1

 

WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH

Delfinoterapia jest z powodzeniem stosowana przy rehabilitacji i adaptacji dzieci i dorosłych z zespołem Downa, porażeniem mózgowym i autyzmem.

Dziecięce porażenie mózgu: w 80 % przypadków – zwiększenie aktywności ruchowej, polepszenie stanu psychicznego i podwyższenie motywacji do działania.

Wczesny autyzm dziecięcy: w 60-80% przypadków – polepszenie komunikacji, pojawienie się ochoty do zabawy, pojawienie się snu dziennego, polepszenie snu nocnego, poprawa nastroju i apetytu, poszerzenie zasobu słownictwa.

ADHD: w 40% przypadków – podwyższenie poziomu samoregulacji i działalności wolicjonalnej.

Zespół Downa: w 45-62% przypadków – polepszenie stanu psychoemocjonalnego.

Minimalna dysfunkcja mózgu: w 60-70% przypadków – ustąpienie objawów u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, obniżenie poziomu strachu i niepokoju, osłabienie lub całkowite ustąpienie bólów głowy.

Zatrzymanie rozwoju umysłowego: w 35% przypadków – polepszenie sfery wolicjonalnej i poznawczej, podwyższenie motywacji do działania.

Moczenie mimowolne: w 57% przypadków – zmniejszenie ilości mimowolnego oddawania moczu w dzień i w nocy.

Logoneuroza: w 75% przypadków – polepszenie mówienia.

Fobie: w 80% przypadków – stabilna remisja.

Zaburzenia psychosomatyczne i pourazowe: w 80% przypadków – stabilizacja sfery emocjonalnej.

Pourazowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu krążenia: w 95% przypadków – znaczne zmniejszenie symptomów.

 

2

 

ZDROWOTNE PŁYWANIE Z DELFINAMI

Ta forma terapii oddziałuje na organizm kompleksowo. Na proces leczniczy składają się: fale ultradźwiękowe wydawane przez delfiny, aktywność ruchowa, przebywanie w wodzie morskiej posiadającej określone właściwości lecznicze i potężny ładunek emocjonalny. Wyżej wymienione czynniki wpływają pozytywnie na polepszenie koordynacji ruchów, szybkość reakcji motorycznej dziecka, na jego nastrój i poziom samooceny. Dzieci postrzegają delfiny jako przyjaciół wciągających je w interesującą i pasjonującą zabawę. Regularne seanse delfinoterapii pozwalają stabilizować emocje, rozwijać zdolności komunikatywne i szybkość myślenia. Delfiny są zdolne do podbudowania stanu emocjonalnego dziecka, motywując je do nowych działań. Dzieje się tak, ponieważ te mądre i przyjazne zwierzęta pobudzają znajdującego się z nimi człowieka do kontaktu bezpośredniego, do zabawy i niewerbalnej wymiany informacji. W rezultacie otrzymujemy oddziaływanie o wiele bardziej korzystne niż w przypadku najnowocześniejszych lekarstw. Dlatego jest to metoda leczenia najlepsza z możliwych. Polega na naturalnym współdziałaniu ludzi i zwierząt, przy minimalnym uczestnictwie specjalistów (lekarza, trenera). W tym przypadku pacjent sam buduje swoje relacje z delfinem i wybiera sposoby wzajemnego oddziaływania w ramach dopuszczalnych możliwości. Rola specjalistów ogranicza się do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i delfinom.

LECZENIE AUTYZMU I PORAŻENIA MÓZGOWEGO

Uczeni udowodnili, że delfinoterapia jest z powodzeniem wykorzystywana w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, autystycznych i z porażeniem mózgowym. Pobyt w delfinarium i pływanie z tymi wyjątkowymi istotami pod nadzorem specjalistów, ułatwia dzieciom komunikację z otoczeniem, co sprzyja pozytywnym rezultatom leczenia. Delfinoterapia bardzo dobrze łączy się z innymi metodami rehabilitacji. Szczególnie ważnym momentem podczas psychologicznej terapii pacjenta jest pozytywny kontakt emocjonalny. Ten czynnik dobrze rozumieją specjaliści z sewastopolskiego delfinarium. Uruchamia się tutaj tzw. efekt wahadła.

Zatem, można powiedzieć, że już sama przyroda pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym. Delfiny bowiem obdarzone są wyjątkowymi zdolnościami, harmonijnie łącząc swe niezwykłe możliwości fizyczne z ponadprzeciętną inteligencją. Wszystko to znacząco wpływa na efekty rehabilitacyjne.

3 4

 

WSKAZANA DO DELFINOTERAPII

 • dziecięce porażenie mózgu

 • wczesny autyzm dziecięcy

 • zespół Downa

 • minimalna dysfunkcja mózgu

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD

 • funkcjonalne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

 • upośledzenie umysłowe (z wyjątkiem głębokiego stopnia)

 • zaburzenia mowy i słuchu

 • neurosensoryczny ubytek słuchu

 • nerwice stresowe pourazowe

 • zaburzenia depresyjne charakteru nie endogennego (poziom subdepresyjny)

 • zaburzenia pamięci

 • pourazowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu krążenia

PRZECIWWSKAZANIA

 • ostre stadium epilepsji

 • nowotwory

 • choroby onkologiczne

 • infekcyjne zapalenie skóry

 • ostre choroby zakaźne

ROLA RODZINY

 • Członkom rodziny, po zakończeniu delfinoterapii, przekazywane są odpowiednie zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu.

 • Bardzo ważnym aspektem jest psychologiczne wspieranie dziecka przez całą rodzinę.

 • Dziecko nie doświadcza problemów separacji od najbliższych w okresie trwania delfinoterapii (jak w tradycyjnych klinikach).

 • Delfin staje się przyjacielem rodziny.

METODY DODATKOWE

 • pływanie lecznicze z delfinami
 • psychoterapia, także rodzinna
 • terapia wibroakustyczna
 • refleksoterapia

 

5 6

 

DELFINOTERAPIA JAKO METODA

Delfinoterapia (Dolphin Assisted Therapy) to opracowana przez nas metoda rehabilitacji.

Jest nią kompleksowe medyczno-psychologiczne podejście do pacjenta, składające się z dwóch bloków: diagnostycznego i korekcyjnego.

Podstawowym ogniwem terapii jest delfin, działający jako naturalny, ultradźwiękowy sonar, pozytywnie stymulujący ośrodkowy układ nerwowy oraz inne narządy pacjenta.

Ważnym składnikiem naszej metody delfinoterapii jest także system rehabilitacji medyczno-psychologicznej, a także kontakt i interakcja dziecka z delfinem, który pełni rolę terapeuty.

Delfin działa tu jak „igła”, która przechodzi przez patologiczne bariery dziecka, co pozwala włączyć inne rodzaje terapii, spełniające rolę „nici ciągniętych przez igłę”.

Przed użyciem delfina jako terapeuty, zwierzę przechodzi szkolenie w specjalnym programie. Współpraca z delfinem staje się wydajna, jeśli nie jest spontaniczna, lecz skierowana na realizację kompleksu ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka i utrwalających u niego nowe umiejętności oraz zdolności funkcjonowania psychomotorycznego. W ramach tego programu odbywa się więc przygotowanie do kontrolowanego promieniowania ultradźwiękowego sonaru delfina.

PIERWSZY ETAP

Dzięki wysokiej motywacji dziecka, podczas pierwszych sesji dochodzi do aktywacji mózgu. Dziecko zaczyna integrować informacje od wszystkich zmysłów: dotykowych, wzrokowych, słuchowych itp.

DRUGI ETAP

Po nawiązaniu obustronnego kontaktu pomiędzy dzieckiem i delfinem oraz wejścia dziecka w rezonans komunikacyjny, następuje faza wspólnego funkcjonowania.

Pod okiem terapeuty dziecko zaczyna wykonywać wspólnie z delfinem zalecony zestaw ćwiczeń. Przykładowo: rzucanie i chwyt przedmiotów, trafienie w cel, rzucanie piłki przez liny i obręcz itp.

Następnie dochodzimy do zwiększenia ilości ruchów wykonywanych przez dziecko w wodzie, cały czas w interakcji z delfinem. Każdy element ćwiczenia jest objaśniany przez terapeutę.

 

7

 

EUPATORYJSKA BAZA DELFINOTERAPII NA KRYMIE

Znajduje się w zatoce Donuzlav, w odległości 30 km od kurortu Eupatoria. Miasto od dziesiątek lat słynie ze wspaniałych sanatoriów dla dzieci i dorosłych oraz pięknych piaszczystych plaż. Słońce świeci tu przez 270 dni w roku, czyli przez 9 miesięcy!

Ciepłe, płytkie wody zatoki, wraz z tradycyjnymi leczniczymi czynnikami klimatycznymi uzdrowiska dziecięcego, w połączeniu z różnorodnym leczeniem sanatoryjno-uzdrowiskowym, wpływają na wyjątkową popularność tejże bazy.

W zatoce znajdują się piękne plaże, klimatyczne, zacienione kawiarnie, dziecięce zjeżdżalnie, pokoje do wypoczynku itp. Delfinoterapia odbywa się w specjalistycznym otwartym lub krytym basenie z wodą morską, z optymalną temperaturą wody i powietrza.

8 9
10 11

 

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

 • Standardowy kurs delfinoterapii składa się z 10 sesji odbywanych w ciągu 2 tygodni. Jeszcze lepsze efekty daje 15-20 sesji odbytych w ciągu 3 tygodni.
 • Seanse delfinoterapii prowadzone są w naturalnym dla delfinów i ludzi środowisku – czyli eupatoryskiej zatoce Donuzlav nad Morzem Czarnym.
 • Od marca do maja delfinoterapia odbywa się w specjalistycznym krytym basenie z wodą morską, a w okresie letnim bezpośrednio w morzu.
 • Delfinoterapia generalnie przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 lat. Instytut posiada jednak doświadczenie w pracy z dziećmi jeszcze młodszymi – wszystko zależy od diagnozy lekarskiej i stanu zdrowia konkretnego dziecka.
 • Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia delfinoterapii jest minimalna umiejętność poruszania się dziecka w wodzie (przy pomocy kamizelki ratunkowej), gdyż brak tej umiejętności znacznie wydłuża okres terapii.

 

12

 

WYMAGANE DOKUMENTY W JĘZYKU ROSYJSKIM LUB ANGIELSKIM

 • Skierowanie od lekarza prowadzącego

 • Wyciąg z historii choroby dziecka

 • Wyciąg z historii choroby z wyspecjalizowanych ośrodków leczenia (jeśli istnieje)

 • Dane ostatniej elektroencefalografii EEG (nie później niż sprzed 6-ciu miesięcy)

 • Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (dla dzieci powyżej 6-ciu lat)

 • Zdjęcie dziecka

 • Wypełniona przez rodzica ankieta dotycząca stanu zdrowia dziecka

 • Inne dokumenty medyczne (w razie potrzeby)

Na podstawie w/w dokumentów lekarze instytutu Delfinoterapii w Eupatorii podejmują decyzję o kwalifikacji dziecka na leczenie.

Skierowanie to uzależnione jest także od dostępności miejsc w wybranym terminie.

Planując wyjazd należy również uwzględnić konieczność wyrobienia wizy, rezerwacji biletów lotniczych oraz miejsc noclegowych. Przygotowania najlepiej więc rozpocząć kilka miesięcy wcześniej (optymalnie rok).

Pomogę oczywiście w tych wszystkich kwestiach, jak również we wszelkich innych sprawach logistyczno-organizacyjnych i pobytowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Do wyjazdu konieczny jest paszport i rosyjska wiza.

 

13

 

Instytut Delfinoterapii

Eupatoria, ul. Kirowa 47/51

Republika Krym

Rosja

 

www.dolphintherapy.ru

www.dolphintherapy.ru/en

 

 

14dr hab. WIKTOR IWANOWICZ ŁYSIENKO

 • Założyciel i dyrektor Instytutu Delfinoterapii w Eupatorii
 • Światowej sławy autorytet w swojej specjalności
 • Autor 120 publikacji naukowych i kilku monografii z zakresu rehabilitacji
 • Autor sposobu leczenia za pomocą kontrolowanego promieniowania ultradźwiękowego sonaru delfina

 

 

 

15

mgr PAWEŁ KRYSA

Przedstawiciel Instytutu Delfinoterapii w Polsce

 

 

 

 

CENA KURSU DELFINOTERAPII NA ROK 2016:

 

styczeń 40.000 rubli = 2350 zł
luty 40.000 rubli = 2350 zł
marzec 40.000 rubli = 2350 zł
kwiecień 40.000 rubli = 2350 zł
maj 50.000 rubli = 2950 zł
czerwiec 50.000 rubli = 2950 zł
lipiec 60.000 rubli = 3500 zł
sierpień 60.000 rubli = 3500 zł
wrzesień 50.000 rubli = 2950 zł
pździernik 40.000 rubli = 2350 zł
listopad 40.000 rubli = 2350 zł
grudzień 40.000 rubli = 2350 zł

 

CENA ZAWIERA:

 • 10 sesji leczniczych z delfinami
 • badanie pacjenta i wywiad wstępny
 • monitorowanie stanu pacjenta w czasie trwania leczenia
 • konsultacje i porady lekarzy Instytutu Delfinoterapii

 

pdf

 

16

 

 

Copyright © Wschódisgood.pl. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio